Tag Archives: katulong

Bakit Ang Bobo Ng Mga Katulong?


Bakit Ang Bobo Ng Mga Katulong?

Rason ba na sila’y hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Ano ang koneksyon ng edukasyon para gampanan ang mga simpleng gawing-bahay? O sadyang bobo lang talaga sila?
Rason ba ang language barrier ? Eh bakit pa sila lumuwas ng Maynila kung hindi nila kaya umintindi ng Tagalog? Mga bobo kasi!

Sa panahon ngayon, ang amo na ang kailangang makisama sa mga katulong; ang kailangang sumuyo para wag lang layasan. Lintik! Nahawa na rin ang mga amo sa kabobohan!