Bakit Ang Bobo Ng Mga Katulong?


Bakit Ang Bobo Ng Mga Katulong?

Rason ba na sila’y hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Ano ang koneksyon ng edukasyon para gampanan ang mga simpleng gawing-bahay? O sadyang bobo lang talaga sila?
Rason ba ang language barrier ? Eh bakit pa sila lumuwas ng Maynila kung hindi nila kaya umintindi ng Tagalog? Mga bobo kasi!

Sa panahon ngayon, ang amo na ang kailangang makisama sa mga katulong; ang kailangang sumuyo para wag lang layasan. Lintik! Nahawa na rin ang mga amo sa kabobohan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s